Головне питання, на яке слід відповісти, чи заборонені електрошокові пристрої в Україні?

Отож, 17 червня 1992 року Верховною Радою України прийнята постанова № 2471 - XII "Про право власності на окремі види майна". До вказаного нормативно-правового акту додавався Список видів майна, яке не може знаходитися у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій і юридичних осіб інших держав на території України (Додаток № 1), в пункті 8 Списку були вказані електрошокові пристрої.

Вказана постанова була прийнята на підставі Закону України, що діяв на той момент, "Про власність" від 07.02.1991 року, частина 4 стаття 13. Вказаний закон втратив силу з 20 червня 2007 року на підставі Закону України "Про внесення змін і визнання що втратили силу деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України".

28 червня 1996 року Верховною Радою України прийнята Конституція України, у відповідність із статтею 41 Основного закону ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Право приватної власності непорушно.

Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване тільки як виняток за мотивами громадської необхідності, на основі і в порядку, встановлених законом, і за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається тільки в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, об'ємі і порядку, встановлених законом.

Виключно законами України визначається правовий режим власності, стаття 92 пункт 7 Конституцій України.

І, на закінчення, 16.01.2003 року Верховною Радою України був прийнятий Цивільний кодекс України, який набув чинності з 01.01.2004 року, яким врегульовані правовідносини власності на майно. І, як випливає з частини 2 статті 178 вказаного кодексу, види об'єктів громадянських прав, знаходження яких в цивільному обороті не допускається (об'єкти, вилучені з цивільного обороту), мають бути прямо встановлена в законі.

Оскільки Цивільний кодекс України є законом, то він має велику силу, чим постанова Верховної Ради України, а також, враховуючи, що кодекс прийнятий пізніше, його положення повинні застосовуватися в першу чергу, а усі інші нормативно-правові акти застосовуються в частині України, що не суперечить Цивільному кодексу.

Висновок: на сьогодні немає жодного закону України, якому б було вказано, що електрошокери (електрошокові пристрої) не можуть знаходиться у власності громадян або юридичних осіб.

Чи можливе притягнення до юридичної відповідальності за носіння і застосування електрошокера (електрошокового пристрою)?

Карний кодекс України не передбачає відповідальність за носіння і застосування електрошокера (електрошокового пристрою).

25 квітня 1996 року Верховною Радою України ухвалений закон, яким Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнений статтею 1954 наступний зміст, :

Стаття 1954. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання або продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, вживаних правоохоронними органами.

Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання або продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, які застосовуються правоохоронними органами, - тягне накладення штрафу від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів.

Ті ж дії, здійснені особою, яка впродовж року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першої цієї статті, - тягне накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів. (Кодекс доповнений статтею 1954 відповідно до Закону N 148/96-ВР від 25.04.96 із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР від 07.02.97).

З аналізу приведеної норми виходить, що особу можна притягнути до адміністративної відповідальності в наступних випадках:

  • якщо особа порушила порядок виробництва електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, які застосовуються правоохоронними органами. Санкція може бути застосована до виробників електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, які застосовуються правоохоронними органами;
  • якщо особа порушила порядок придбання електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, які застосовуються правоохоронними органами. Порядок придбання електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, які застосовуються правоохоронними органами, законодавством України не передбачений, тому притягнення до відповідальності по вказаній диспозиції неможливе;
  • якщо особа порушила порядок зберігання електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, які застосовуються правоохоронними органами. Порядок зберігання електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, які застосовуються правоохоронними органами, законодавством України не передбачений, тому притягнення до відповідальності по вказаній диспозиції неможливе;
  • якщо особа порушила порядок продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, які застосовуються правоохоронними органами. Санкція може бути застосована до продавця електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, які застосовуються правоохоронними органами, а не до покупця.

Також з аналізу частини 1 статті 1954 КУоП слідує, що відповідальність настає у випадку якщо порушується порядок виробництва, придбання, зберігання або продажу і електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, які застосовуються правоохоронними органами. Між "електрошоковими пристроями" і "спеціальними засобами, які застосовуються правоохоронними органами" логічно було б замість союзу "и" поставити союз "або", тоді б відповідальність наставала у разі порушення порядку виробництва . електрошокових пристроїв або спеціальних засобів., але закон є закон і читати його потрібно таким, яким він є.

Висновок: законодавство України не містить карної або адміністративної відповідальності за носіння або застосування електрошокера (електрошокового пристрою).